Skip to Content
Purdue Krannert School of Management logo

MSA

Laura Beuerlein
Laura Beuerlein
Ryan Brankin
Ryan Brankin
Yingzi Chen
Yingzi Chen
Kexin Fan
Kexin Fan
Shiyao Gu
Shiyao Gu
Easton Hochstein
Easton Hochstein
Zhongyi Jiang
Zhongyi Jiang
Ilana Leopold
Ilana Leopold
Xinyi Li
Xinyi Li
Wei Liu
Wei Liu
Katelyn  Price
Katelyn Price
Haoran Tang
Haoran Tang
Rui Wang
Rui Wang
Wei Xie
Wei Xie
Meiyi Yan
Meiyi Yan
Ye Zhang
Ye Zhang